Olson, Fredrik (1870 - 1947) [sv]

Olson, Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
04/09/2021 01:08:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/13fdf2b4-dab4-450c-b131-4b078ad5e51e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olson, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Olson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/02/1870 Kalmar (Stad) [sv], ,

-Time
04/02/1870
-Place reference
Kalmar (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
19/07/1947 Kalmar (Stad) [sv], ,

-Time
19/07/1947
-Place reference
Kalmar (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1891-1894, Tekniska skolan i Stockholm.
Gewerbliche Fortbildungschule, München 1896-1897.
Extra elev vid KTH 1900-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Stadsarkitekt i Kalmar 1904-1937.
Byggnadsstyrelsens kontrollant vid restaurering av Kalmar slott med flera statliga byggnader i Kalmar.

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Tekniska yrkesskolan i Kalmar 1907-1933, ordförande 1923-1933.
Ledamot i styrelsen för Kalmar stads sparbank från 1933.
Vice ordförande i föreningen Sveriges stadsarkitekter, i Kalmar konstförening.
Ledamot i styrelsen för Kalmar läns fornminnesförening.

Lärarverksamhet: Tekniska skolan i Stockholm 1901-1904.
Assistent vid KTH 1902-1904, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Fleråriga resor i Europa, Asien, Afrika, Nordamerika och Sydamerika.

Medlemskap: STF från 1908, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren, år 1924, J Fred Olson, Några nyare Kalmarhus.

Verk ett urval:
Småland, Nybro kyrka, Madesjö sn 1929–1934.
Madesjö-Örsjö kommuns sparbank, Storg 12 - Nya Stationsg 1906-1907, rivet 1953.
Omkring 450 byggnader i Kalmar: Smålands enskilda bank 1905-1906, tillbyggnad; Gasverket 1906; varmbadhus 1907; Flickskolan 1907; Pastorsexpedition och församlingshus 1907; Komministergård; Elverket 1908; om- och tillbyggnad av stadsteatern 1912; restaurering av domkyrkan 1908-1914; Vasaskolan 1916; församlingshem 1920; krematorium 1934; ett flertal radstående hus i områdena Sandås, Västra Malmen, Bremerlyckan 1908-1937.
Restaurering och ombyggnad av rådhuset, domprostgården, länslasarettet, epidemisjukhuset, frimurarhuset m fl.
Sparbank och tingshus i Högsby.
Kyrkor i Nybro, Trekanten och Flemingeland.
Folkhögskola på Öland.
Flera skolor samt stadsplaner för några samhällen.
Restaurering av ett flertal kyrkor.
Ett mycket stort antal villor och sommarhus i länet.
Riskvarnen i Kalmar 1911-1912.
Församlingshus, kv Domherren i Kalmar 1907-1909.
Folkets Parks anläggningar och byggnader i Kalmar.

Swedish

Reference
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Larsson, Anita: Stadsarkitekt och stadens arkitekt. J Fred Olson. Stadsarkitekt i Kalmar 1904 - 1937. I Arkitekturmuseet årsbok, 1984.
Larsson, Anita: Radstående hus i Kalmar. Flerfamiljshus byggda 1908-1937. Kalmar, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
H8D, 1920:349, 1930:77.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenska teknologföreningens matriklar 1958 eller 1961.
Liedström, Ulf: 63 år med två stadsarkitekter i Kalmar.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
810

-Id
810
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077074

-Id
011034077074
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish