Health nurse Place holder

Helsesykepleier (norwegian bokmål), Helsesjukepleiar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:53
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/helsesykepleier
Label
Health nurse
English

Helsesykepleier
Norwegian bokmål

Helsesjukepleiar
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
En helsykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system- og individnivå og er et tilbud til skoleelever.
Norwegian bokmål

Ein helsjukepleiar er ein sjukepleiar med vidareutdanning i helsefremjande og førebyggande arbeid på system- og individnivå og er eit tilbod til skuleelevar.
Norwegian nynorsk