Description
Svensk ingenjör och fartygsbyggare. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/11/2015 08:39:04
03/06/2023 04:34:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/138fbdfa-d2dd-4f5c-b4a2-c011c6d30d89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiking, Fredrik
Swedish

First name
Anders Fredrik
Swedish

Last name
Wiking
Swedish

Title
Ingenjör

-Title
Ingenjör
Swedish
Description
Svensk ingenjör och fartygsbyggare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/08/1855 Kuddby (Socken) [sv], ,

-Time
10/08/1855
-Place reference
Kuddby (Socken) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
25/03/1923 United States (Country), ,

-Time
25/03/1923
-Place reference
United States (Country), ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Fredrik Wiking var ingenjör och fartygsbyggare. Efter att tjänstgjort på ett flertal olika mekaniska verkstäder var han 1899-1900 varvsingenjör vid W. Lindbergs varv och verkstads ab (Södra varvet). 1906 övertog han delar av företaget och fortsatte driften under namnet Södra varvets plåtslageri And.Fredr. Wiking. 1918 sålde han företag och flyttade till USA.
Under Wikings ledning byggdes på Södra varvet bland annat skärgårdsångarna Express och Norrälje, samt den efter honom själv uppkallade Mälarångaren Wiking.

Swedish

Reference
Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, band 8, T-Ö, Bonniers 1955
Swedish

DigitaltMuseum
021036440389
-Id
021036440389
-System
DigitaltMuseum