Del av verk [no]

Other languages: Del av verk (norwegian bokmål), Del av verk (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/1319eb16-edfe-4840-a72e-c07ba58e24e1
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Del av verk
Norwegian bokmål

Del av verk
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk