Svenska skolans läsår [sv]

Other languages: Svenska skolans läsår (swedish)

Periods

Description

Ett läsår omfattar, enligt skolförordningen, för skolorna i Sverige minst 178 skoldagar för grundskolan, och börjar i augusti och avslutas i juni följande kalenderår. Till exempel talar man om läsåret 1989-1990. Exakta datum fastställs lokalt i varje kommun. [sv]

Dataset
16/03/2020 15:51:40
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/12ef4fdf-274b-40a3-827e-d80c84937c8b
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 184 hits.
Name
Svenska skolans läsår
Swedish

Description
Ett läsår omfattar, enligt skolförordningen, för skolorna i Sverige minst 178 skoldagar för grundskolan, och börjar i augusti och avslutas i juni följande kalenderår. Till exempel talar man om läsåret 1989-1990. Exakta datum fastställs lokalt i varje kommun.
Swedish

Content type
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian