Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Institutt) [no]

Other languages: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
28/10/2016 12:51:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12948a57-ae63-42b9-85a9-4cba937e0f6d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Norwegian bokmål

Alternative name
NIFES
Norwegian bokmål

Description
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
2003
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Address
Strandgaten 229 5004 Bergen Norway (Country)

-Address
Strandgaten 229
-Postal code
5004
-Postal place
Bergen
-Country

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk
Coordinates
60.39956, 5.30729, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.39956
-Longitude (Easting)
5.30729
Activity
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Reference
Nasjonalt Institutt For Ernærings Og Sjømatforskning. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Nasjonalt_institutt_for_ern%C3%A6rings-_og_sj%C3%B8matforskning.
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166972619
-Id
021166972619
-System
DigitaltMuseum