Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:09:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/128d00fd-b61c-4d0f-a129-8a3afdb694dd | RDF/XML | JSON-LD
Label
collotype (process)
English

kollotüüpia
Estonian

Alternative label
collotype process
English

Scope note
A type of photolithography in which the printing plate is prepared using a bichromate process. Unhardened gelatin areas hold water and thus resist greasy ink; hardened areas accept ink and hold it in the characteristic wormlike pattern of cracks.
English

Fotolitograafia liik, milles trükiplaat valmistatakse bikromaatprotsessi teel. Trükiplaadi kõvastumata želatiinist piirkonnad sisaldavad vett ning ei seo seetõttu värvainet; kõvastunud piirkonnad seovad värvainet ning tekib iseloomulik ussilik muster.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   planographic photomechanical processes
English
                                        photolithography
English

Narrower concept
-Text
Raamatukogusõnastik. Eesti Rahvusraamatukogu, 2018.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053204 February 26, 2019 6:50:33 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053204 26.02.2019 18:50:33
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053204 2019-02-26 18:50:33
Swedish