Nannestad (Kommune) [no]

Other languages: Nannestad (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1286c48a-7954-49ec-a563-96c0fa36ebc8 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Nannestad
Norwegian bokmål

Code
3036
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.21707, 11.012, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.21707
-Longitude (Easting)
11.012
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0238

-Id
0238
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0238 til 3036 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål