Alarik Behm (1871 - 1944) [sv]

Alarik Behm (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937 [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:28
26/11/2022 05:11:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1252c0b4-11b8-4f2a-8da7-e39bcd519e47 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alarik Behm
Swedish

First name
Alarik
Swedish

Last name
Behm
Swedish

Description
Chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/07/1871

-Time
17/07/1871
Death
02/06/1944

-Time
02/06/1944
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish
-Life role
Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Swedish

Biography

Alarik Behm zoolog, biolog, och museiman anställd som konservator vid Naturhistoriska riksmuseet 1892-1897, anställd vid Nordiska museet 1897-1901, bland annat verksam som intendent 1906-1907, och anställd vid Skansen 1901-1937, där han bland annat var chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937.

Swedish

Replaces
Behm, Alarik (1871 - 1944) - Arkiverad
Swedish

DigitaltMuseum
021037412405
-Id
021037412405
-System
DigitaltMuseum