Alarik Behm (1871 - 1944) [sv]

Alarik Behm (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937 [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
06/02/2020 08:22:16
17/04/2021 17:35:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1252c0b4-11b8-4f2a-8da7-e39bcd519e47 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alarik Behm
Swedish

First name
Alarik
Swedish

Last name
Behm
Swedish

Description
Chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/07/1871

-Time
17/07/1871
Death
02/06/1944

-Time
02/06/1944
Life role
-Life role
Swedish


Finnish
-Life role
Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality
Swedish

Biography

Alarik Behm zoolog, biolog, och museiman anställd som konservator vid Naturhistoriska riksmuseet 1892-1897, anställd vid Nordiska museet 1897-1901, bland annat verksam som intendent 1906-1907, och anställd vid Skansen 1901-1937, där han bland annat var chef för Skansen naturhistoriska avdelning 1907-1937.

Swedish

DigitaltMuseum
021037412405
-Id
021037412405
-System
DigitaltMuseum