Lamm, Carl Johan (1902 - 1981) [sv]

Other languages: Lamm, Carl Johan (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Johan Lamm, docent, Öregrund, född i Stockholm 1902-09-20, son till civilingenjör Carl Robert Lamm och Dora Upmark. Fil lic Stockholm 1930, fil dr 1933, tjänstgjorde på Nationalmuseum 1930-35, doc i Egypten, universitetet i Kairo 1934-37, i konsthistoria StHS 1935-37, Uppsala 1937-53, i orientalisk konstvetenskap där efter 1953 (Vem är det : Svensk biografisk handbok, 1969) Carl Johan Lamm är framför allt känd för sina kunskaper om islamisk glaskonst. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:02:34
06/04/2024 05:25:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1236b19d-6bb4-4964-bda2-02d44a332205 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lamm, Carl Johan
Swedish

First name
Carl Johan
Swedish

Last name
Lamm
Swedish

Alternative name
C.J. Lamm, CJ Lamm
Swedish

Title
docent

-Title
docent
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Carl Johan Lamm, docent, Öregrund, född i Stockholm 1902-09-20, son till civilingenjör Carl Robert Lamm och Dora Upmark. Fil lic Stockholm 1930, fil dr 1933, tjänstgjorde på Nationalmuseum 1930-35, doc i Egypten, universitetet i Kairo 1934-37, i konsthistoria StHS 1935-37, Uppsala 1937-53, i orientalisk konstvetenskap där efter 1953 (Vem är det : Svensk biografisk handbok, 1969) Carl Johan Lamm är framför allt känd för sina kunskaper om islamisk glaskonst.
Swedish

Wikipedia

Birth
20/09/1902

-Time
20/09/1902
Death
1981

-Time
1981
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Carl Johan Lamm, docent, Öregrund, född i Stockholm 1902-09-20, son till civilingenjör Carl Robert Lamm och Dora Upmark. Fil lic Stockholm 1930, fil dr 1933, tjänstgjorde på Nationalmuseum 1930-35, doc i Egypten, universitetet i Kairo 1934-37, i konsthistoria StHS 1935-37, Uppsala 1937-53, i orientalisk konstvetenskap där efter 1953 (Vem är det : Svensk biografisk handbok, 1969) Carl Johan Lamm är framför allt känd för sina kunskaper om islamisk glaskonst. Han hade även en stor samling orientaliska mattor. Under sin tid i Egypten gjorde han bland annat inköp i Isma’il Faradjs’ shop i Kairo på rekomendationer från F. R. Martin. Hans samlingar återfinns idag på flera olika museum, bland annat Medelhavsmuseet, Nationalmuseum, Östasiatiska museet och Kulturen i Lund. Han är bror till Robert Lamm.

Swedish

Activity
, , Egypten [sv],

-Place reference
, , Egypten [sv],
--Place (text)
Egypten
Swedish
Residence
, , Sverige [sv],

-Place reference
, , Sverige [sv],
--Place (text)
Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
3213069

-Id
3213069
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461629
-Id
021037461629
-System
DigitaltMuseum