Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:00:55
04/12/2021 07:08:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12280fc2-90f9-444e-9fc7-0e8b2d8f06a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pira, Evald
Swedish

First name
Evald
Swedish

Last name
Pira
Swedish

Title
civilingenjör

-Title
civilingenjör
Swedish
Birth
1888

-Time
1888
Death
1973

-Time
1973
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Evald Pira var utbildad civilingenjör och arbetade som fartygskonstruktör vid bland annat Bergsunds mekaniska verkstad och var chef för Ekensbergs varv 1926-1942.
Han var aktiv i Kungliga segelsällskapet och engagerade sig mycket i klass- och regelfrågor för kappsegling.

Swedish

DigitaltMuseum
021035593965
-Id
021035593965
-System
DigitaltMuseum