B 5 Northrop 8A-1 [sv]

B 5 Northrop 8A-1 (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
B 5 var ett tvåsitsigt, enmotorigt, lågvingat monoplan helt i metall. Förutom två originalflygplan från USA licenstillverkades alla av Saab. Några av exemplaren var utrustade för målbogsering eller med dubbelkommando. När flygvapnet slutade använda B 5 som lätt bombflygplan modifierades kvarvarande exemplar för målbogsering, väderflygning, övningsflygning med mera. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12093690-b05c-4851-b9b5-dec8ead7b66b | RDF/XML | JSON-LD
Name
B 5 Northrop 8A-1
Swedish

Description
B 5 var ett tvåsitsigt, enmotorigt, lågvingat monoplan helt i metall. Förutom två originalflygplan från USA licenstillverkades alla av Saab. Några av exemplaren var utrustade för målbogsering eller med dubbelkommando. När flygvapnet slutade använda B 5 som lätt bombflygplan modifierades kvarvarande exemplar för målbogsering, väderflygning, övningsflygning med mera.
Swedish

Type
Function
Swedish

Type code
B 5
-Constructed by
Service period
1938 1950

-Timespan
1938 1950
--Earliest time
1938
--Latest time
1950
Versioner [sv]
A, B, C, D

-Heading
Versioner
Swedish

-Text
A, B, C, D
Swedish
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 67
Swedish