Labour dispute Place holder

Arbeidstvist (norwegian bokmål), Arbeidstvist (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:34
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidstvist
Label
Labour dispute
English

Arbeidstvist
Norwegian bokmål

Arbeidstvist
Norwegian nynorsk

Not used label
Arbeidskonflikt
Norwegian nynorsk

Arbeidskonflikt
Norwegian bokmål

Arbeidstagerorganisasjon
Norwegian bokmål

Tenestetvist
Norwegian nynorsk

Arbeidstakarorganisasjon
Norwegian nynorsk

Arbeidstakerorganisasjon
Norwegian bokmål

Fagforeining
Norwegian nynorsk

Fagforening
Norwegian bokmål

Interessetvist
Norwegian nynorsk

Interessetvist
Norwegian bokmål

Lockout
Norwegian nynorsk

Lockout
Norwegian bokmål

Streik
Norwegian nynorsk

Streik
Norwegian bokmål

Tjenestetvist
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Arbeidstvist er en spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følge av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om opprettelse av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterende tariffavtale
Norwegian bokmål

Arbeidstvist er ein spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følgje av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om oppretting av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterande tariffavtale
Norwegian nynorsk