4076 VASSØY (Postkontor C) [no]

4076 VASSØY (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/11d00ea1-c82a-487a-b966-48b9d09e00e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4076 VASSØY
Norwegian bokmål

Alternative name
VASSØY
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.11.1980
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4076
Type
Norwegian bokmål

History

4024 VASSØY postkontor C, i Stavanger komm., Rogaland fylke, under Stavanger postområde, ble opprettet 1.11.1980. Sirk. 34, 9.10.1980.

Postnr 4024 ble fra 1.4.1987 endret til postnr 4083 (4. trafikktr. 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VASSØY nytt postnr 4076.

(4024 / 4083 / 4076)
Styrere:
Landpostbud Sonja Nygård 1.11.1980 (f. 1930). Antakelig kombinert landpostbud og styrer.
Poststyrer Venke Rosså fra 8.8.1994.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.11.1980 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.11.1980 ?
--Earliest time
01.11.1980
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441412

-Id
021166441412
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål