7336 GARBERG I MELDALEN (Poståpneri) [no]

7336 GARBERG I MELDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/11bcc054-df6c-416e-ac24-4472e32f1b13 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7336 GARBERG I MELDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
GARBERG I MELDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
17/12/1758
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7336
Type
Norwegian bokmål

History

GARBERG I MELDALEN (på gården GARBERG)
Det er ikke funnet noen bekreftelse på poststedets opprettelse. I posthistorien nevnes imidlertid Meldal i en plakat av 17.12.1758 vedrørende portoen, og at man har tilsatt en poståpner i Meldal. Fortsatt er nevnt at det i 1774 var flere poståpnerier i postruten Trondhjem -- Romsdalen som var lønnet av Staten, også GARBERG I MELDAL. Også i 1787 er nevnt at GARBERG I MELDAL var blant poståpneriene mellom Trondhjem og Bergen.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er imidlertid Garberg bare nevnt som poststasjon. Etter ovennevnte må man regne med at poståpneriet ble opprettet noe etter 1758, som et resultat av Jens Schanches inspeksjonsreiser i 1752.

I Postmuseets tidligste fortegnelse over "Poststeder som i 1808 skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge" (Christian VII døde Frederik VII overtok), er navnet endret til KALSTAD I MELDALEN, og poststedet er tydelig flyttet til gården Kalstad.

I portotabellen 1837 er navnet endret til MELDALEN poståpneri, i Meldalen prestegjeld, Orke- og Guldal fogderi under Trondhjem postkontor. Poståpneriet lå i 1841 på gården Tøfte ved skyss-stasjonen Kokstad.

Fra 1863 er navnet endret til MELDAL. Fra 1892 igjen til MELDALEN, og fra 1.10.1921 til MELDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1962 ble poståpneriet lagt under Orkanger postktr. Sirk. 5, 5.2.1971.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MELDAL nytt postnr 7336. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 7336 MELDAL tildelt postnr 7338.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 200 (ca 1855/56), og fikk tilsendt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7390 / 7336)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834/35 er attestert av Levanger.
L. Moe ca. 1841.
Simen Olsen Tøfte 1.10.1871.
Ole Simonsen Tofte 6.10.1881 (f. 1856).
Johanna Skjerve kst. 15.6.1926 (f. 1907).
Poståpner Arne Kirkbakk 1.2.1968 (f. 1932).
Poststyrer Maren Elverum Hoel vikar 1.4.1991.
P.kass.D Liv Krokstad 1.3.1991.
Postst.vikar Maren Elverun Hoel fra 1.4.1993.
Postm.: Postst. Kari Glærum, Løkken Verk, fra 1.6.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1841 40 spd.

1877 1884 1889 1897 1908 1911 1912 1913 1914 1915 1917
Kr 200 240 300 440 450 500 550 650 700 850 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/12/1758 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/12/1758 ?
--Earliest time
17/12/1758
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442986

-Id
021166442986
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål