Varmeanlegg med kjele [no]

Varmeanlegg med kjele (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]


URI
http://kulturnav.org/11b63dab-a3a2-4afd-8074-7ee14c31d4f7 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Varmeanlegg med kjele
Norwegian bokmål

Definition
kjelanlegget sammen med varmedistribusjonsanlegget til oppvarming av rom og tappevann
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål