Sødahl, Olaf (1875 - 1937) [no]

Other languages: Sødahl, Olaf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:01
08/06/2024 05:37:21
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/11a7b181-d675-4050-be7f-5e0b82ecde44 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sødahl, Olaf
Norwegian bokmål

First name
Olaf
Norwegian bokmål

Last name
Sødahl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1937

-Time
1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Hemne 21.07.1875, død i Trondhjem 13.06.1937. Sønn av fotograf Niels S. Begynte allerede i 7-8 årsalderen å hjelpe til hos faren. Fortsatte forretningen etter hans død i 1889. Gikk så i lære en tid hos Lars S. på Veblungsnes. Startet 18 år gammel, i 1893, forretning i Stjørdal sammen med broren Nils under firmanavnet "Brødrene Sødahl". Nils reiste til Amerika i 1900, og Olaf fortsatte alene. Startet så i 1910 sammen med broren John, forretning i Nordre gate 1 i Trondhjem, "Olaf Sødahl & Co." med filialer i Stjørdal og Hemne. Flyttet i 1927 til Nordre gate 3. John døde i 1929. Datteren Jartru og sønnen Karl fortsatte firmaet etter farens død i 1937. Han var en av stifterne av Nordenfjeldske Fotografers Forening, viseformann i 5 1/2 år, også oldermann. Frimurer og aktiv innen Bondeungdomslaget.

Virkested:
1893-1910: Stjørdal
1910-1937: Hemne; (filial)
1910-1937: Stjørdal; (filial)
1910-1937: Trondheim; Nordregd.
1889-1893: Hemne

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 24(1935) : 7, s. 68 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 26(1937) : 7, s. 56 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2776

-Id
2776
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008925

-Id
021036008925
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål