Air quality Place holder

Luftkvalitet (norwegian bokmål), Luftkvalitet (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:31
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/luftkvalitet
Label
Air quality
English

Luftkvalitet
Norwegian bokmål

Luftkvalitet
Norwegian nynorsk

Not used label
Benzen
Norwegian nynorsk

Benzen
Norwegian bokmål

Eksos
Norwegian nynorsk

Eksos
Norwegian bokmål

Forureining
Norwegian nynorsk

Forurensing
Norwegian bokmål

Luftforureining
Norwegian nynorsk

Luftforurensing
Norwegian bokmål

Luftforurensning
Norwegian bokmål

Luftureining
Norwegian nynorsk

Luftureining
Norwegian bokmål

Miljøvern
Norwegian nynorsk

Miljøvern
Norwegian bokmål

NOx
Norwegian nynorsk

NOx
Norwegian bokmål

Nitrogenoksid
Norwegian nynorsk

Nitrogenoksider
Norwegian bokmål

Ozon
Norwegian nynorsk

O3
Norwegian nynorsk

O3
Norwegian bokmål

Ozon
Norwegian bokmål

SO2
Norwegian nynorsk

SO2
Norwegian bokmål

Svevestøv
Norwegian nynorsk

Svevestøv
Norwegian bokmål

Svoveldioksid
Norwegian nynorsk

Svoveldioksid
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Utslipp til atmosfæren, som har ugunstig påvirkning på miljøet. Fremkalt av menneskelig aktivitet.
Norwegian bokmål

Utslepp til atmosfæren, som har ugunstig innverknad på miljøet. Framkalla av menneskeleg aktivitet.
Norwegian nynorsk