Westholm, Sigurd (1871 - 1960) [sv]

Westholm, Sigurd (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
16/01/2021 00:48:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/112e4d6f-2a4c-4e5e-9083-2773ab1e114f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westholm, Sigurd
Swedish

First name
Sigurd
Swedish

Last name
Westholm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
04/12/1871
-Place reference
--Place
Death
-Time
17/06/1960
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY 1888-1892, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
KTH 1894-1898, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1898-1900, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt, akvarellist.
Anställd hos Isak Gustaf Clason 1892-1893.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm, 1905-1915 tillsammans med John Bagger.
Tf arkitekt vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1904-1913, tf stadsarkitekt i Stockholm 1913-1916, stadsarkitekt 1916-1940.
Arkitekt och granskningsman hos Statens byggnadslånebyrå och den därur utvecklade Bostadsstyrelsen 1942-1948.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1921.

Andra uppdrag: Ledamot av koloniträdgårdsrådet.
Ledamot av byggnadsnämndens namnberedning.

Medlemskap: STF från 1894, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A (Svenska arkitektföreningen) 1920-1927, vice ordförande 1923.
FSS från 1924, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter, ordförande 1924-1941, därefter hedersledamot.
SBF från 1927, Stockholms Byggnadsförening.

Egna skrifter: Några under åren 1916-1940 uppförda och avsynade byggnader i Stockholm skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt. Stockholms stads byggnadsnämnds årsberättelser.
Byggmästaren 1923 sid 179, Kiosker och Annonsanordningar i Stockholm. Pristävlingar; ibid 1924 sid 32, Skyltfrågan i Stockholm; ibid 1926 sid 179, Sjunde nordiska arkitektmötet; ibid 1928 sid 121, Förslaget till stadsbyggnadslag; ibid 1935 sid 66, Saneringsfrågor; ibid 1936 sid 411, Saneringsfrågan i Stockholm; ibid 1937 sid 333, Saneringsfrågan; ibid 1938:22 sid 236, 6 års erfarenhet av de nya byggnadsförfattningarna; ibid 1947:10 sid 163, Gunnar Morssing in memoriam; ibid 1949:21 sid 470, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter 25 år.
Utförligare förteckning, se Morén, Jarl-Agne och Enge, Bertil: Sigurd Westholm 1971-1960. Stadsarkitekt i Stockholm. Arkitekt, stadsbyggare, samhällsbefrämjare. 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 1985.

Verk ett urval:
Alla byggnader i Stockholm och fram till 1915 tillsammans med John Bagger om inte annat anges.
Grosshandlare Drangels villa, Friggagatan - Sköldungagatan 1, Lärkstaden, 1909.
Hyreshus, Styrmansgatan 19, 1907-1908.
Hyreshus, Riddargatan 29, 31, 1902-1903.
Hyreshus, Skeppargatan 80, 1912-1913.
Hyreshus, Grevgatan 65 och 67, 1912-1914.
Hyreshus, Ingemarsgatan 3A och 3B, 1912-1913.
Hyreshus, Vanadisvägen 24 - Upplandsgatan 84, 1911-1913.
Hyreshus, Heimdalsgatan 3 och 5, 1905-1909.
Kontors-, lager- och verkstadshus, Lästmakargatan 10-12, 1907.
Hyreshus, Smålandsgatan 17, 1907.
Hyreshus, Långholmsgatan 1A, 1B - Heleneborgsgatan 27, 1913-1914.
Hyreshus, Östgötagatan 33 - Folkungagatan 61, 1911-1912.
Industrihus för AB Herzog & Söner, Regeringsgatan 109, 1909.
Tattersall, Grev Turegatan 12-16, rivning av stall och ombyggnad för ingenjörsvetenskapsakademien 1914.
Hyreshus i kv Bävern och Räven, Nybrogatan 66-72 och 81-87, 1926-1928, tillsammans med Sven Wallander för HSB.
Hyreshus i kv Metern, Helgalunden, 1926, tillsammans med Sven Wallander.
Egen villa, Brunkebergsåsen 20 B, kv Gösen 6, Norrviken, 1909.
Byggnader i Linköping; Lektor Beckmans villa, kv Ekoxen 5, 1904.
Lektor Hagströms villa, kv Ekoxen 6, 1905.
Friherre Sparres hus, Sankt Larsgatan 7, kv Berguven 2, 1907. *

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 399.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1396.
Svensson, Stina (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1953. Stockholm, 1953.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Holm, Lennart (red): Stockholmsbyggen 1916 - 1940 skildrade av Sigurd Westholm. Stockholm 1993.
Morén, Jarl-Agne och Enge, Bertil: Sigurd Westholm 1971-1960. Stadsarkitekt i Stockholm. Arkitekt, stadsbyggare, samhällsbefrämjare. 60-poängs uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 1985.
Hvar 8 dag 1921:173; ibid 1931:766.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1931, sid 235, Stadsarkitekt S. Westholm 60 år; ibid år 1941 sid 1, Sigurd Westholm.
Ann-Kristin Nilsson: 'Föreningen Sveriges Stadsarkitekter - ett mångfacetterat arkiv' i EB Nytt Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv 1999.
Utförligare förteckning, se Morén, Jarl-Agne och Enge, Bertil: Sigurd Westholm 1971-1960. Stadsarkitekt i Stockholm. Arkitekt, stadsbyggare, samhällsbefrämjare. 60-poängs uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 1985.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
1392

-Id
1392
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077555

-Id
011034077555
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish