Högberg, Lars Erik (1858 - 1924) [sv]

Högberg, Lars Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Missionär, Kaschgar. Verkat för Svenska Missionsförbundet i Ryssland under åren 1880-1893 och i Östturkestan 1894-1916. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:50
22/01/2022 07:02:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/10c39c9c-dc6d-4776-bbfa-b5f949a9e73c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Högberg, Lars Erik
Swedish

First name
Lars Erik
Swedish

Last name
Högberg
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Missionär, Kaschgar. Verkat för Svenska Missionsförbundet i Ryssland under åren 1880-1893 och i Östturkestan 1894-1916.
Swedish

Wikipedia

Birth
1858

-Time
1858
Death
1924

-Time
1924
Biography

Missionär, Kaschgar. Verkat för Svenska Missionsförbundet i Ryssland under åren 1880-1893 och i Östturkestan 1894-1916. Född den 18 december 1858 i Nora socken, Örebro län. Avled i Stockholm den 4 maj 1924. Uppgifterna hämtade ur G. Palmaer "En ny port öppnas", Svenska Missionsförbundets förlag, Sthlm 1942 . Högberg ingick den 15 augusti 1882 äktenskap med Eva Eriksson som dog i kolera i Tabris i Persien 1892. Den 26 mars 1894 ingick han nytt äktenskap med Sigrid Johanna Adelaide Braune. (Sigrid Högberg föddes 23 december 1868 i Stockholm. Utreste 1894 med Lars Erik Högberg till Ost-Turkestan) ur "På Obanade Stigar, 25 år i Ost-Turkestan", red. J. E. Lundahl, SMF 1917.

Swedish

Carlotta-SMVK
1021701

-Id
1021701
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461476
-Id
021037461476
-System
DigitaltMuseum