Aadnesen, Emelankton (1889 - 1994) [no]

Aadnesen, Emelankton (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:00
25/03/2023 01:03:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/106d6f1a-ee75-4090-a82b-8eeff5447af0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aadnesen, Emelankton
Norwegian bokmål

First name
Emelankton
Norwegian bokmål

Last name
Aadnesen
Norwegian bokmål

Alternative name
Adnesen, Emelankton
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1889

-Time
1889
Death
1994

-Time
1994
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i 1889, død 13.11.1994. Emelankton Aadnesen hadde ikke profesjonell fotografutdanning, men drev fotobutikk på Nærbø i Hå kommune i mellomkrigstiden (ca 1925-1930). Han syklet omkring i bygda og fotograferte så å si hvert eneste gårdsbruk på slutten av 1920-årene. Også flere gårdsbruk i de andre bygdene i Hå fotograferte han, særlig der han hadde slekt og venner. Aadnesen tok også familiebilder og bilder av store og små hendelser i Nærbø. Han fremkalte bildene selv i alle år og tok også imot filmer fra andre til fremkalling. Dette arbeidet holdt han på med like til fargebilder ble vanlige etter 1960. Han laget også prospektkort, som han solgte i butikken. Prospektkortene ble nummererte og daterte. Hå folkebibliotek har registrert og laget nye plastnegativer av ca 190 av de mange hundre negativene hans. Sønnesønnen Emton Aadnesen skal overta/har overtatt bildesamlingen hans. Aadnesen lever ennå (1993).

Virkested:
1925 ca-1935 ca: Rogaland; Hå

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema fra Statsarkivet i Stavanger, 27.12.1986
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3122

-Id
3122
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009427

-Id
021036009427
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål