Gusinde, Martin (1886 - 1969) [sv]

Gusinde, Martin (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Fotografisamling från Ituri, Belgiska Kongo och pygméerna Bambuti. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/105fa61a-6309-4227-9192-f28699225863 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gusinde, Martin
Swedish

First name
Martin
Swedish

Last name
Gusinde
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
professor i etnologi

-Title
professor i etnologi
Swedish
Description
Fotografisamling från Ituri, Belgiska Kongo och pygméerna Bambuti.
Swedish

Birth
29/10/1886

-Time
29/10/1886
Death
18/10/1969

-Time
18/10/1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Nationality
Biography

Fotografisamling från Ituri, Belgiska Kongo och pygméerna Bambuti.

Swedish

Residence
, , Österrike, Afrika [sv]

-Place reference
, , Österrike, Afrika [sv]
--Place (text)
Österrike, Afrika
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Belgiska Kongo

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Belgiska Kongo
Swedish
Carlotta-SMVK
1551261

-Id
1551261
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461324
-Id
021037461324
-System
DigitaltMuseum