3540 NÆS I HALLINGDAL (Poståpneri) [no]

3540 NÆS I HALLINGDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/105a29a9-ff95-43cd-99ab-1701dc937c78 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3540 NÆS I HALLINGDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
NÆS I HALLINGDAL
Norwegian bokmål

Establishment
26/08/1836

-Time
26/08/1836
Termination
?

-Time
?
Code
3540
Type
Norwegian bokmål

History

NÆS I HALLINGDAL poståpneri, i Næs prestegjeld, Romerige og Hallingdal fogderier, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 26.8.1836, med virksomhet fra 2.12.1836. Samtidig ble det opprettet en postrute fra Hougsund i Eger (nå: Hokksund i Øvre Eiker) via Modum til Ringerige to ganger ukentlig, og derfra en gang ukentlig til/fra Næs. (Dept.skriv i Sirk.samling datert den 2.12.1836).

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NES I HALLINGDAL.

Fra 1.7.1917 ble navnet endret til NESBYEN. Sirk. 26, 22.6.11917.

Poståpneriet fikk fra 1.10.1919 status av POSTKONTOR. Sirk. 55, 9.10.1919.

Fra 1.7.1981 ble postkontoret gitt status av postkontor B, og ble lagt under Hønefoss postområde. Sirk. 19, 25.5.1981.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 218 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3540)
Poståpnere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
I en eldre poståpnerprotokoll er notert navnet Tanberg uten tilsettelsesdato.
Tanberg døde i 1875.
Lærer Thorvald Olsen kst. 28.4.1875.
Student Johan Petter Thams 1.7.1875.
Gårdbr. Anders Gulbrandsen Høva 1.10.1875.
Student Johan Petter Thams 1.1.1876.
Stasj.holder Thomas Thomassen Øye 1.6.1877.
Enkefru Ingeborg Wilhelmine Øye kst. i 1900, fast 1.9.1900.
Frk. Ragnhild Øye kst. 10.6.1917.
Hotelleier Hans Øye kst. 1.10.1917.
Postfullm.II Ditlef Frantzen 1.10.1919 (f. 1878).
Postfullm.II Ella Kristine Eidal 1.3.1943 (f. 1899).
Posteksp. Peter Anker Røe 1.5.1946 (f. 1897), tiltrådt 1.8.1946 med posteksp. Arne Holen som midlertidig styrer (f. 1919).
Avd.sjef III Tor Egil Aalborg 1.10.1965 (f. 1927).
Kst. postfullm.I Ivar Terje Ueland 1.4.1970 (f. 1943).
Førstesekretær D Per Steinar Sveen 1.2.1982 (f. 1948).
Postkass. Torbjørn Lien 1.8.1985 (f. 1947).
Postkass. Astrid Magna Øverli 1.10.1989 (f. 1959).
Postmester (vikar) Ingunn Hvitsand fra 1.3.1996.
Postmester Bjørn Helge Moen 1.1.1997.
Postmester Eva Østvold 15.11.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1836 1866 1869 1875 1876 1880 1886 1888 1898 1911 1913 1914 1917
Spd. 12 48 60 84 100
Kr 480 540 600 900 1000 1100 1200 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 26/08/1836 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
26/08/1836 ?
--Earliest time
26/08/1836
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441178

-Id
021166441178
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål