Förrådskällare [sv]

Förrådskällare (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Envåningsbyggnad med gul fasad i puts och sadeltak i tegel. [sv]
Dataset owner
Last changed
30/11/2018 09:52:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/102c5585-e096-416c-9182-cfa1a91ca909 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Förrådskällare
Swedish

Other name
883 [sv] -

-Name
883
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Envåningsbyggnad med gul fasad i puts och sadeltak i tegel.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes under 1780-talet i samband med uppförandet av Varvschefsbostället, vilken den ligger i anslutning till.

Swedish

Time
1782?

-Earliest time
1782?
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Varvsgatan 7 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Varvsgatan 7
Swedish
Geodata
56.15661, 15.5813, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15661
-Longitude (Easting)
15.5813
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 170-172.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Förrådskällare. Hämtad 2018-11-01.
Swedish