Jönköpings Mekaniska Werkstad (Varv) [sv]

Other languages: Jönköpings Mekaniska Werkstad (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:20:16
18/05/2024 07:17:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1022081a-7629-4f8f-ba4e-ad9e256de822 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jönköpings Mekaniska Werkstad
Swedish

Alternative name
JMW
Swedish

Jönköpings Gjuteri och Mekaniska Werkstad
Swedish

Sandwalls Mekaniska Werkstad
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1860

-Time
1860
Termination
1992

-Time
1992
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

JMW grundades 1860 son Sandwalls Gjuteri och Mekaniska Werkstad. Företaget startades för att snabbt kunna förse Jönköpings Tändsticksfabrik med reservdelar. Från 1898 bildades Jönköpings Mekaniska Werkstad.
Produktionen utgjordes från början av enklare gjutgods. Efter 1866 expanderade företaget kraftigt och sortimentet utökades med mer kvalificerade produkter. Den första ångpannan byggdes 1879.
Från 1881 till 1907 tillverkades sammanlagt 31 ångfartyg.
Från 1905 tillverkades maskiner för pappers- och cellulosaindustrin. Den tillverkningsgrenen såldes 1912 till Karlstads Mekaniska Verkstad då man hade full sysselsättning med tillverkning av ångpannor, turbiner och råoljemotorer. Sistnämnda tillverkning såldes senare och drev av Jönköpings Motorfabrik. Vid denna tid var JMW ett av Sveriges största verkstadsindustriföretag.
Företaget rekonstruerades efter en konkurs blev på 1930-talet Sveriges ledande tillverkare av ångpannor. Man var också känd för sina pumpar av alla slag och storlekar.
1950 såldes företaget, då huvudsakligen pumptillverkare. Efter ett flertal ytterligare företagsombildningar lades verksamheten ner 1992.

Swedish

Reference
Wikipedia
Swedish

DigitaltMuseum
021166009543
-Id
021166009543
-System
DigitaltMuseum