4780 BRÆKKESTØ (Poståpneri) [no]

4780 BRÆKKESTØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1006a038-6f6a-4f39-8a7f-469a7b1d70d8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4780 BRÆKKESTØ
Norwegian bokmål

Alternative name
BRÆKKESTØ
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883 Lillesand (Kommune) [no], ,

-Time
19/05/1883
-Place reference
Lillesand (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4780
Type
Norwegian bokmål

History

BRÆKKESTØ poståpneri, i Vestre Moland prestegjeld, Nedenæs fogderi, under Lillesand posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 30.12.1882 og 19.5.1883 med virksomhet fra 1.7.1883 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Lillesand posteksp. Sirk. 14, 21.6.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BREKKESTØ.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.4.1975 antakelig med kombinert styrer og landpostrute.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen i 1883.

(4780)
Poståpnere/styrere:
Skomaker Andreas Nicolai Redtz 1.7.1883 (f. 1830).
(?) (?) (?)
Thora K. Anderssen 25.5.1910. Under tj.fri 1 år fra 1.7.1917 med Birgitte Axelsen som vikar.
Frk. Birgitte Axelsen 1.7.1918 (f. 1864).
Thora Karoline Anderssen kst. 15.12.1929 (f. 1875).
Andrew Sigbjørn Andersen 1.12.1946 (f. 1904).
Landpostbud Karsten Orginius Nielsen styrer og landpostbud 1.4.1975 (rute 3188) (f. 1923).

De første kjente poståpnerlønninger:

1883 1892 1903 1908 1912
Kr. 100 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 ?
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441713

-Id
021166441713
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål