Karell, Sven Henrik Andreas (1884 - 1965) [sv]

Karell, Sven Henrik Andreas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ingenjör, industriman, generalkonsul Lima Peru - Knivsta. K. var 1919-24 sv. handelsattaché i Chile, Bolivia, Peru och Ecuador samt 1924-34 verkst. dir. för Sv. tändsticksab:s peruanska dotterbolag i Lima, där han 1925 blev sv. generalkonsul. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/01/2019 12:41:02
22/01/2022 07:02:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ffdf785-472d-4739-a099-df917c3c309c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Karell, Sven Henrik Andreas
Swedish

First name
Sven
Swedish

Middle name
Henrik Andreas
Swedish

Last name
Karell
Swedish

Description
Ingenjör, industriman, generalkonsul Lima Peru - Knivsta. K. var 1919-24 sv. handelsattaché i Chile, Bolivia, Peru och Ecuador samt 1924-34 verkst. dir. för Sv. tändsticksab:s peruanska dotterbolag i Lima, där han 1925 blev sv. generalkonsul. /US
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1884

-Time
1884
Death
1965

-Time
1965
Biography

Ingenjör, industriman, generalkonsul Lima Peru - Knivsta. K. var 1919-24 sv. handelsattaché i Chile, Bolivia, Peru och Ecuador samt 1924-34 verkst. dir. för Sv. tändsticksab:s peruanska dotterbolag i Lima, där han 1925 blev sv. generalkonsul. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1001766

-Id
1001766
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461542
-Id
021037461542
-System
DigitaltMuseum