Sjøtransport (505) [no]

Sjøtransport (norwegian bokmål), Sjötransport (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...antall, typer og fordeling av shippingtjenester; passasjer- og fraktkapasitet og trafikk; ruteplaner; billett- og godstakster; bestillingsordninger; spesialpersonell (f.eks. dekks- og maskinbefal, mannskap, havnearbeidere, befraktningsagenter); organisasjon (f.eks. rederier); lovgivning; etc. Denne kategori omfatter alle typer av transport på vann. MERK: Findelt for no.outline. Delvis basert på sv.outline. I sv.outline er 502 og 505 slått sammen. Se også: Sjøassuranse 456. Fagforeninger 46... ...antall, typer og fordeling av shippingtjenester; passasjer- og fraktkapasitet og trafikk; ruteplaner; billett- og godstakster; bestillingsordninger; spesialpersonell (f.eks. dekks- og maskinbefal, mannskap, havnearbeidere, befraktningsagenter); organisasjon (f.eks. rederier); lovgivning; etc. Denne kategori omfatter alle typer av transport på vann. MERK: Findelt for no.outline. Delvis basert på sv.outline. I sv.outline er 502 og 505 slått sammen. Se også: Sjøassuranse 456. Fagforeninger 467. Aksjeselskaper 473. Statstilskudd 654. [no]
Last changed
28/04/2015 16:29:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ff0c32c-1e20-4570-9743-8286a6e3907b | RDF/XML | JSON-LD
Label
Sjøtransport
Norwegian bokmål

Sjötransport
Swedish

Description
...antall, typer og fordeling av shippingtjenester; passasjer- og fraktkapasitet og trafikk; ruteplaner; billett- og godstakster; bestillingsordninger; spesialpersonell (f.eks. dekks- og maskinbefal, mannskap, havnearbeidere, befraktningsagenter); organisasjon (f.eks. rederier); lovgivning; etc. Denne kategori omfatter alle typer av transport på vann. MERK: Findelt for no.outline. Delvis basert på sv.outline. I sv.outline er 502 og 505 slått sammen. Se også: Sjøassuranse 456. Fagforeninger 467. Aksjeselskaper 473. Statstilskudd 654.
Norwegian bokmål

Typer och utbredning av sjötransportservice; Passagerar- och godstarfik, kapacitet och utnyttjande; Tidtabeller; Biljettpriser och godstaxor; Beställningar; Personal (ex. däcks-, maskinbefäl, besittningsmän, sjåare, skeppsklarerare); Organisation (ex. rederier); Lagstiftning;
Swedish

Code
505
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål