Samuelsson, Karl (1881 - 1944) [sv]

Samuelsson, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
22/02/2020 00:30:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0fdbeb01-fb36-4f6e-bc1b-08699b94c012 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Samuelsson, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Samuelsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10.11.1881 Karlshamn

-Time
10.11.1881
-Place reference
Karlshamn
--Place (text)
Karlshamn
Swedish
Death
10.05.1944

-Time
10.05.1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Stockholm 1910-1918.
Stadsplanearkitekt i Göteborg 1918-1921, 1:e stadsarkitekt från 1921.

Tävlingar: Ny realskola i Karlshamn 1912, 2:a pris.
Gamla läroverkets förändring till råd- och kommunalhus i Jönköping 1913, 1:a pris.
Utvidgning av Stockholms södra begravningsplats 1915 tillsammans med C Nilsson.
Svenska Teknologföreningens föreningshus 1917 tillsammans med Hugo Jahnke, 2:a pris.
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 1921 tillsammans med Arvid Fuhre, Hugo Jahnke och Conny Nyquist, motto Origo, 1:a pris.

Medlemskap: STF 1908-1923, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1912, Ny realskola i Karlshamn, tävling; ibid år 1913, Gamla läroverkets förändring till råd- och kommunalhus i Jönköping, tävling; ibid år 1915, Utvidgning Stockholms södra begravningsplats, tävling; ibid år 1917, Svenska Teknologföreningens föreningshus, tävling; ibid år 1921, Tekniska högskolan, Göteborg (Chalmers).

Verk ett urval:
Göteborgs lagerhus, Heurlins plats, 1920.
Radhus, Fågelfängareg, Göteborg, 1921.
Stationshus, Burgsvik, Gotland 1907.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 671.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1428.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Swedish

Primus
423

-Id
423
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077229

-Id
011034077229
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish