Home nurse Place holder

Hjemmesykepleie (norwegian bokmål), Heimesjukepleie (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:56
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/hjemmesykepleie
Label
Home nurse
English

Hjemmesykepleie
Norwegian bokmål

Heimesjukepleie
Norwegian nynorsk

Not used label
Livshjelp
Norwegian nynorsk

Livshjelp
Norwegian bokmål

Psykiatrisk heimesjukepleie
Norwegian nynorsk

Psykiatrisk hjemmesykepleie
Norwegian bokmål

Terminal pleie
Norwegian bokmål

Terminal pleie
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Care services
English

English
     Health services
English

Note
Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
Norwegian bokmål

Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.
Norwegian nynorsk