Vedleggstype [no]

Other languages: Vedleggstype (norwegian bokmål), Typ av bilaga (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/0f591876-abcf-4119-9304-36e2946c308d
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Vedleggstype
Norwegian bokmål

Typ av bilaga
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk