Henriksson, Gunnar (1919 - 2006) [sv]

Henriksson, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
30/05/2020 00:23:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0f4cf97b-c090-495a-a3df-a7f2d8fe2be6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Henriksson, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Henriksson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/11/1919 Fagersta

-Time
02/11/1919
-Place reference
Fagersta
--Place (text)
Fagersta
Swedish
Death
2006

-Time
2006
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1945-1949, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid KF:s arkitektkontor 1949-1957, avdelningschef 1954-1957.
Chef för KF:s arkitekt- och ingenjörskontor (KFAI) 1970-1973.
Chef för KTH:s byggnadskommittés arkitektkontor 1960-1973.
Stadsarkitekt vid Stockholms stadsbyggnadskontor 1973-1984.

Andra uppdrag: Styrelseledamot SAR 1952-1954 och 1962-1963, Byggstandardiseringen 1959-1970, SAR Centralkontoret 1959-1963, SAR:s utbildningsnämnd 1963-1966, AB Svensk Byggtjänst 1965-1973, AB Studenthemmet i Stockholm 1967-1971, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 1967-1969.
Ledamot i lokal- och utrustningsprogramkommittén för universitet och högskolor i Stockholm 1964-1970.
Ledamot vid elva arkitekttävlingar.
Sakkunnig vid tillsättning av en laborator, fyra professorer, en universitetslektor.
Ett flertal expert uppdrag.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur II vid KTH 1951-1957, professor i arkitektur I vid KTH, 1957-1969, i arkitektur, särskilt husbyggnad vid KTH, 1969-1970, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Bostadstävling i Göteborg 1951 tillsammans med Bengt Hidemark, 3:e pris.
Hem i Sveriges småhustävling 1952-1953.Resor: Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, England, Frankrike, Italien, Schweiz, Ungern, Ryssland och Island.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Att bo, nr 1-2, 1952, Engelska skolor; Att bo, nr 4, 1957, Samband mellan produktions- och projekteringsteknik.
Byggmästaren A:6, 1957, Modulprojektering med exempel från enfamiljshus.
Att bo nr 1, 1958, Planering av gruppbebyggande av småhus.
Byggnadsindustrin nr 7, 1960, Sambandet mellan projektering och produktion.
Arkitektur nr 2, 1962, Arkitektutbildningen i Lund.
Arkitektur nr 3, 1962, Bageri i Västberga.
Byggnadsindustrin 1964, Den nya arkitektursektionen vid LTH.
Hus. Skiftesverkets för bondens hus, Stockholm 1965.
Jernkontorets Annaler nr 9, 1969, New buildings for the School of Mining and Metallurgy.
Arkitektur nr 3, 1969, Arkitektursektionens nybyggnad vid KTH.
Arkitekttidningen (AT) nr 2, 1975, Några bra bostadsområden.
Kulturminnesvård nr 2, 1977, Råd och riktlinjer från Stockholms byggnadsnämnd.
Arkitektur nr 3, 1979, Nya hus vid Gamla.
Arkitektur nr 4, 1981, Småhusens vapendragare.
Manus till Skiftesverk i Eketorp-III, utgivare Riksantikvarieämbetet.

Verk ett urval:
Hyres- och radhus, Ljungbyhed, Skåne 1954-1958.
Fritidshus, Glanshammar, Närke 1955.
Hyreshus, Skövde 1957-1958.
San Remo bageri, Västberga, Stockholm 1956-1958.
Utställning, Utan Gränser, Stockholm 1957.
Varuhus, kontor, stadsbibliotek och bostäder Söderhamn (med R Uppman) 1958-1959.
Nybyggnader vid KTH för teknisk fysik 1961-1962, plasmafysik 1962-1964, kemi 1962-1964, maskinteknik 1963-1966, bergsvetenskap 1964-1967, väg- och vatten 1971-1972 (med K Abramson) samt i kv Domherren för arkitektur 1968-1970.
Generalplan Örebro Folkpark 1953-1954.
Typhus Siporex 1953-1956 (med B Hidemark).
Modulprojekt småhus BST 1955-1959.
Generalplan KTH:s utbyggnad 1960-1970, KTH utbyggnad efter 1970.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur,uå nr 11, Paulsson, Gregor: Utan Gränser.
När Var Hur, 1960.
Gate, Bengt (red): Ny arkitektur i Sverige. 1950-talets svenska byggnadskonst. Stockholm, 1961.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1968:5, Sjöström, J: Institutionsbyggnader vid Tekniska högskolan; ibid år 1969:3, Ask, B m fl: A-huset vid Kungliga tekniska högskolan ; ibid år 1971:9, A-teknologer, Vad vi tycker om A-huset.
Dagens Nyheter 1972-07-11, Ahlberg, H: Arkitekturkris.
Dagens Nyheter 1972-07-20, Ekbom, T: Arkitektens estetiska ansvar.
Svenska Dagbladet 1973-11-09, Näsström, G: Stockholms hus.
Magasin Tessin, år 1981:3 och 4 Holm, Lennart: Den åttafaldiga förvirringen.
von Arndt, Hervor (m fl): Stadens ansikten. Arkitektur i Stockholm under fem årtionden 1930-80. Stockholm , 1982.
Archetur, tidning på A-sekt. nr 1, 1985, Andersson, O: En lovsång till A-huset - Mannen bakom allt.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Svenska Arkitekters Riksförbund (utgivare): SAR:s Stockholmsguide. Stockholm, 1959.
von Arndt, Hervor (red): The SAR-guide to contemporary Swedish architecture 1968 - 1978. Stockholm, 1978.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
925

-Id
925
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076473

-Id
011034076473
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish