Nyström, Erik (1879 - 1963) [sv]

Nyström, Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en svensk geolog, professor och författare. Han bodde större delen av sitt liv i Kina och tog det kinesiska namnet 新常福, pinyin: Xīn Chángfú, Wade-Giles: Hsin Ch'ang Foo. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/12/2021 13:14:56
18/03/2023 04:14:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0f038a1f-5078-412c-8b32-4378af0634d2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyström, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Nyström
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en svensk geolog, professor och författare. Han bodde större delen av sitt liv i Kina och tog det kinesiska namnet 新常福, pinyin: Xīn Chángfú, Wade-Giles: Hsin Ch'ang Foo.
Swedish

Wikipedia

Birth
05/07/1879

-Time
05/07/1879
Death
04/03/1963

-Time
04/03/1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en svensk geolog, professor och författare. Han bodde större delen av sitt liv i Kina och tog det kinesiska namnet 新常福, pinyin: Xīn Chángfú, Wade-Giles: Hsin Ch'ang Foo. Nyström utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1900 och blev efter studier i kemi och geologi 1901 filosofie kandidat vid Uppsala universitet. Han var då besluten på att ta arbete i utlandet. Efter en kortvarig anställning i Budapest, som slutade med att arbetsgivaren gick i konkurs, blev han tipsad om möjligheterna i Kina. Utan annat än ett rekommendationsbrev från tipsaren – en dansk ingenjör som arbetat med att anlägga telegraflinjer i landet – reste Nyström 1902 till Shanghai, där han efter några veckor kom i kontakt med en grupp britter, som planlade ett universitet i Taiyuan, huvudstaden i Shanxi-provinsen, cirka 45 mil sydväst om Peking. Boxarupproret, som 1900 hade fört till reguljära krigshandlingar vid Tianjin och Peking, hade i Shanxi-provinsen i första hand riktats mot utländska kristna missionärer, deras familjer och mot lokala kristna. Vid den s.k. Taiyuanmassakern 9 juli 1900 halshöggs 45 utländska missionärer på yttre gården till provinsguvernörens residens. Totalt dödades under Boxarupproret nära 200 utländska missionärer och flera tusen inhemska kristna. I fredsfördraget ingick mycket stora skadestånd. Många missionsorganisationer ville emellertid inte ta emot skadestånd utan ville att detta skulle användas för att förbättra levnadsförhållandena i Kina. Universitetsplanerna i Taiyuan var ett sådant projekt. Shanxi University, som är dagens engelska namn, blev tillsammans med universitet i Peking och Tianjin, Kinas första universitet med undervisning enligt västerländska kursplaner. Nyström blev föreståndare för den naturvetenskapliga avdelningen och byggde upp undervisning i kemi. Tillsammans med studenter undersökte han de rika mineralförekomsterna i Shanxi-provinsen. Rapporten om detta översattes också till kinesiska. Under revolutionsvintern 1911–1912 deltog han i två undsättningsexpeditioner för att föra ut missionärsfamiljer från laglösa områden, den första till Shaanxi-provinsen, den andra, som han själv ledde till Inre Mongoliet. Under senare delen av 1912 var Nyström medhjälpare och tolk till Thorild Wulff, som var utsänd av Röhsska museet i Göteborg för att förvärva en samling med kinesiska konstföremål. Wulffs verksamhet i Kina har senare blivit starkt kritiserad. (Wikipedia, 2016)

Swedish

Sibling of
Carlotta-SMVK
3213216

-Id
3213216
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461873
-Id
021037461873
-System
DigitaltMuseum