Fogelviks skeppsvarv (Varv) [sv]

Fogelviks skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
varv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0eeba9f5-54f5-4bbd-bf53-898aa09aa7c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fogelviks skeppsvarv
Swedish

Description
varv
Swedish

Establishment
1750?
1700-talets mitt

-Time
1750?
-Dating comment
1700-talets mitt
Swedish
Termination
1800?
1800-talet

-Time
1800?
-Dating comment
1800-talet
Swedish
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Ett skärgårdsgods som bedrev skeppsbygge i Tryserum. Byggen är kända från 1700-talets mitt. Varvet låg cirka 600 meter nordnordväst om Fogelviks slott. Från 1800-talet är endast småbyggen kända.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Valdemarsvik (Kommun) [sv], Fogelvik, Tryserum [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Valdemarsvik (Kommun) [sv], Fogelvik, Tryserum [sv],
--Place
--Specified
Fogelvik, Tryserum
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid 42, 73
Swedish

DigitaltMuseum
021166454710
-Id
021166454710
-System
DigitaltMuseum