Væring, Ragnvald (1884 - 1960) [no]

Væring, Ragnvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/02/2021 09:16:09
24/09/2022 08:04:18
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0ece3dd5-54fb-485c-a4cf-6c1288c4dff4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring, Ragnvald
Norwegian bokmål

First name
Ragnvald
Norwegian bokmål

Last name
Væring
Norwegian bokmål

Alternative name
Fredriksen, Ragnvald
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sandsvær 01.07.1884, død i Oslo 07.03.1960. Sønn av Alf V.(27.5.1863-4.4.1912) og Jørgine Fredriksen. Het Fredriksen til like etter farfarens død i 1906, da foreldrene ikke var gift.Gift 3 ganger, 1) med Borghild Føllingstad, 2) med Elly Fjeld, 3) i 1926 med fotograf Sofie Betzonich, f. Johnsen, datter av Mariken og Stian J., enke etter fotograf Geo B. Vokste opp hos farfaren fotograf Olaf V. og hans datter Ragnhild, gikk i lære i firmaet og hadde allerede før farfarens død en sterk posisjon i dette. Da Ragnhild V. arvet firmaet i 1906 ble han medarbeider og tok samtidig navnet Væring. Etter at Ragnhild giftet seg med Karl Teigen i 1907 ble firmaet ledet av Væring og Teigen i fellesskap, og kunstfotograferingen fortsatte. I 1936 gikk Teigen ut av firmaet da samarbeidet ikke var så godt, og startet sitt eget firma. Væring fortsatte alene, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson, som hadde vært hans assistent i flere år. Ragnvald V. utga en bok på Gyldendal med Edvard Munchs selvportretter. Han var viseformann i Norske Fotografers Landsforbund og formann i Oslo Krets. Medlem av forskjellige juryer. Firmaets tidlige glassplater av norske maleres arbeider skal være lagret ukatalogisert i Nasjonalgalleriets kjeller, De platene som har bygningshistorisk og antikvarisk interesse beror hos RA, negativer av byhistorisk interesse i OB. Per Petersson oppgir i 1987 at samlingen oppbevares i kjellerlokale i Statens Kunstakademi, Oslo.

Virkested:
1906 -1915: Oslo; Akersgt. 57
1920 -1960: Oslo; Karl Joh. gt. 2
1906-1960: Oslo
1915 -1920: Oslo; Pilestrædet 21

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 11/12, s. 164, 167
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2976

-Id
2976
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009224

-Id
021036009224
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål