Almkvist, Herman Napoleon (1839 - 1904) [sv]

Almkvist, Herman Napoleon (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Professor i semitiska språk. Hemfört 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. Dr Sune Almkvists fader. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:30
31/07/2021 12:36:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ec6f87a-bd77-4012-85bd-490e8d88b3db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almkvist, Herman Napoleon
Swedish

First name
Herman Napoleon
Swedish

Last name
Almkvist
Swedish

Description
Professor i semitiska språk. Hemfört 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. Dr Sune Almkvists fader. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1839

-Time
1839
Death
1904

-Time
1904
Biography

Professor i semitiska språk. Hemfört 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. Dr Sune Almkvists fader. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1171609

-Id
1171609
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460856
-Id
021037460856
-System
DigitaltMuseum