Hermelin, Sven (1900 - 1984) [sv]

Hermelin, Sven (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:02
24/08/2019 00:19:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0eac7117-43f7-4b77-a748-c4ef47133d3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hermelin, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Hermelin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
12.12.1900
--Place
Death
-Time
28.04.1984
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Trädgårdselev åt mäster Jansson på Fridhems gård 1919.
Praktik på Poulsens plantskola i Kvistgaard, Danmark 1920 och på Stockholms parkförvaltning 1922.
Trädgårdsinstitutet i Köestritz, Tyskland 1922-1924. *

Verksamhet: Friherre, Landskaps- och trädgårdsarkitekt.
Egen arkitektverksamhet från 1926, 1941-1968 i kompanjonskap med Inger Wedborn.

Andra uppdrag: Planteringsinspektör hos byggnadsnämnden i Stockholm 1938-1945.
Vägvårdskonsult hos Samfundet för hembygdsvård från 1939.
Redigerat Sverliges pomologiska förenings årsskrift 1926-1937, Fruktodlaren 1930-1937, Havekunst 1934-1940 och Lustgården. 1939-1947.

Lärarverksamhet: Lärare vid trädgårdsskolan i Önnestad 1925.
Lärare i trädgårdskonst vid Alnarpsinstitutets hortonomutbildning 1934-1954.
Agronomie hedersdoktor 1983.Resor: Bl a England med statsstipendium 1934.

Medlemskap: FST, Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter.
LAR, Landskapsarkitekternas Riksförbund.
Svenska föreningen av landskapsplanerare, ordförande 1943-1961.
Sveriges pomologiska förening, sekreterare och skattmästare 1926-1937.
Föreningen för dendrologi och parkvård, sekreterare 1927-1947, vice ordförande från 1949.
Föreningen för svensk trädgårdsarkitektur, sekreterare 1930-1940, ordförande från 1943.
IFLA, International Federation of Landscape Architects, vice president på 1950-talet.

Egna skrifter: Skrifter i fruktodling, trädgårdskonst och landskapsvård.

Verk ett urval:
Begravningsplatser,bl a Kyrkparken i Sandviken.
Kraftverksbyggen.
Stadsparker, bl a Lötsjöparken i Sundbyberg.
Industriparker, bl a Marabou chokladfabriks skulpturpark i Sundbyberg.
Bostadsområden, bl a Gröndal i Stockholm.
Restaurering av många slottsparker, bl a Strömsholms slott och Hässelby slott.
Natur- och landskapsvård.

Swedish

Reference
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Utblick Landskap 1985:1 (temanummer), Monografi Sven A Hermelin.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Dagens Nyheter 1984-05-04, nekrolog av Per Friberg.
Svenska Dagbladet 1984-05-04, nekrolog av Sven-Ingvar Andersson.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Alternative id
Primus: 1483

-Id
1483
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076478

-Id
011034076478
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish