Åkrehamn (By) [no] - Deprecated

Åkrehamn (norwegian bokmål)

Norske stedsnavn [no]

Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Åkrehamn
Norwegian bokmål

Alternative name
Åkrehamn
Norwegian bokmål

Place type
English

By
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.258, 5.182, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.258
-Longitude (Easting)
5.182
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
36414

-Id
36414
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål