Sverigeklass (Första klass pansarbåt (Pansarbåt)) [sv]

Sverigeklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre första klassens pansarbåtar sjösatta 1915-1918. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
23/05/2018 20:34:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0e4cbf7c-4395-433a-b26f-b384a34d6602 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sverigeklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre första klassens pansarbåtar sjösatta 1915-1918.
Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 427 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
427
-Unit
Besättning [sv]: 443 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
443
-Unit
-Specification
som flaggskepp
Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish