Berglund, Allan (1887 - 1950) [sv]

Other languages: Berglund, Allan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:52:09
13/04/2024 01:11:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0e10cbc6-b545-45b5-8b21-17368aba243a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berglund, Allan
Swedish

First name
Allan
Swedish

Last name
Berglund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/06/1887 Göteborg (Stad) [sv], , ,

-Time
20/06/1887
-Place reference
--Place
Death
16/02/1950

-Time
16/02/1950
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CTI 1912, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.
KTH 1912-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1913-1915, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Studier vid Göteborgs och Stockholms högskolor.

Verksamhet: Anställd i Stockholm hos professor Sigurd Curman och hos Charles Lindholm och 1914 vid Överintendentsämbetet.
Anställd vid Göteborgs byggnadsnämnd 1915-1916.
Egen arkitektverksamhet i Göteborg 1916-1925.
Arkitekt hos Göteborgs kyrkogårdsstyrelse 1920-1927.
Byggnadsinspektör för Dals-Ed från 1922, för Mölltorp från 1928 och för Rödesund från 1931.
Stadsarkitekt i Uddevalla 1923-1926.
Länsarkitekt i Älvsborgs och Skaraborgs län, Vänersborg, från 1925, i Älvsborgs län från 1939.

Andra uppdrag: Medlem av byggnadsnämnden i Skövde från 1925.
Ledamot av styrelsen och verkställande direktör för Skaraborgs läns bostadskreditförening 1930-1933.
Ledamot av styrelsen för Västgöta-Dals bostadskreditförening från 1934.
Inspektor för Skövde stads skolor för yrkesundervisning.Resor: Norge och Danmark.
Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike 1920-1921.
England 1928.
Grekland, Egypten m fl 1931.

Medlemskap: STF från 1920, Svenska Teknologföreningen.
Nordhallands hembygdsförening, ordförande 1916-1926.
Styrelsemedlem i Hallands hembygdsförbund och Västsvenska folkminnesföreningen.
Göteborgs och Bohusläns hemslöjdsförening.

Egna skrifter: Södra stadshuset, 1915.
Svenska turistföreningens resehandbok, Västkusten, 1925.
Den nordhalländska ryggåsstugan.
Uppsatser i tidningar och tidskrifter.

Verk ett urval:
Flerbostadskvarter, Karl Johansgatan 116-126, Kungsgården, Göteborg, 1916.
Bostadshus i Göteborg, Mölndal och Uddevalla.
Stiftelsen Sannes minne i Uddevalla.
Särö kapell, Släps socken, Halland, 1922.
Ett 50-tal kyrkorestaureringar i västra Sverige.
Gas- och elverkens förvaltningsbyggnad i Uddevalla.
Läroverk i Skövde.
Folkskola i Skövde.
Skolor i bl a Kungsbacka och Munkedal.
Nybyggnad för apoteket Korpen i Göteborg.
Ombyggnad av svenska sjömanskyrkan i Hull, England.
Museer i bl a Varberg, Uddevalla och Skara.
Stads-, byggnads- och kyrkogårdsplaner.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 824.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 26.
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1941. Stockholm, 1940.
Swedish

Primus
1428

-Id
1428
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075823

-Id
011034075823
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish