3950 BREVIG (i Bratsberg) (Postkontor) [no]

3950 BREVIG (i Bratsberg) (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:51:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0de6f027-fbd2-49e4-8c3d-ba99bb67fb76 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3950 BREVIG (i Bratsberg)
Norwegian bokmål

Alternative name
BREVIG (i Bratsberg)
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/06/1689
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3950
Type
Norwegian bokmål

History

BREVIG (i Bratsberg)
Det finnes ikke bekreftelse på når det ble opprettet poststed i Brevik.

Posthistorien beretter:
"Da fhv. postmester Boyesen i 1687 ble ansatt som generalveimester i det Sønnenfjeldske Norge, førte dette til utbedring av gamle veier. Han sørget for å anlegge ny vei mellom Brevik og Kristiansand. Dette førte videre til at det fra sommeren 1689 ble opprettet postkontor i Brevik.." Ellers nevner historien at Brevik og Langesund i 1743 hadde felles postkontor.

Postmesterembedet i Brevig var allerede fra ca. 1715 fram til 1770 kombinert med tollbetjentstillingen på stedet, og fra 10.1.1849 ble stillingen forenet med byfogdeembedet der. Denne kombinasjonen ble opphevet ved Kgl.res. 19.8.1874.

1.1.1875 ble postkontoret omgjort til POSTEKSPEDISJON og inntil 15.10.1900 forenet med Telegrafekspedisjonen på stedet. Sirk.19.17.12.1874.

Fra ca. 1890 ble navnet skrevet BREVIK, og ved Kgl.res, 31.5.1890 omgjort til postkontor 17.5.1890. Sirk. 19.21.6.1890.

Brevik postktr. A ble 1.1.1974 overført til ny poststedsgruppe og gitt status av postkontor (B). Sirk. 2, 22.1.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3950 BREVIK tildelt postnr 3991.

Postforbindelsen var i 1838 med dampskip mellom Christiania og Christiansand, med dampskip mellom Valløe og Christiansand og på landeveien mellom Brevig, Porsgrund og Skien.

Etter at stempler ble tatt i bruk er det kjent at Brevig (ca.1855/56) nyttet kassasjonsstempel av 3-rings type nr 35. Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble antakelig levert i 1848/49.

(3950)
Postmestere:
Tollbetj. Axel Olufsen (Olsen) 1689-1715.
Tolder Henrik Pedersen Kierulf, ca. 1715-1722 (f.ca.1863,død 1724).
Tollbetj. Boe Henriksen Fiuren 1722-1758 (f. 1699).
Procurator Ole Henrik Fiuren en tid i 1758.
Undertollbetj. Jacob Priestedt 1758-1770.
Handelsm. Hans Knudsen 1770-1777 (f. 1734, død 1777).
Kst. postm. Hans Eriksen, kort tid i 1777, (f. 1757).
Kjøpm. Hans Chrystie 1777-1786 (f. 1720).
Gårdeier Boye Chrystie 1786-2.12.1816 (f. 1753, død 1816).
Overtollbetj. og poståpner i Langesund Abraham Richard Stenersen 1817-30.9.1923 (f. 1753).
Kopist Jørgen Christian Krohn 7.2.1824-1829 (f. 1797).
Forstander Paul Resen Broch 4.10.1830 (f. 1770, død 6.9.1836).
Fullm. Amund Christian Høielt 23.12.1836 (f. 1797, død 9.1.1838).
Løytnant Carl Ferdinand Treu Budde 13.3.1839-18.6.1847 (f. 1804).
Underrettsprok. Søren Martinius Blom 1849 (f.1799, død 17.3.1874).
Hjalmar Smith kst. 17.3.1874.

Postekspeditør:
Telegr.bestyrer Jens Severin Aschehaug 1.1.1875 (f. 1838).

Postmestere:
Telegr.bestyrer Jens Severin Aschehaug 17.5.1890 (f. 1838). Ved adskillelse fra Tlgr.eksp. 15.10.1900 fratråtte han bestyrer- stillingen, men fortsatte som postm.
Posteksp. Konrad Georg Røed 1.12.1917 (f. 1870, død 1924).
Postflm. Christian Oluf Hanssen kst. 15.4.1924 (f. 1875).
Postm. Karl Georg Schulerud 1.2.1924 (f. 1874), tiltr. 1.3.1925 med posteksp. Rolf Albretsen som midlt. styrer (f. 1897).
Postflm.II Severin Oscar Nilsen 1.7.1935 (f. 1874), tiltr. 1.11.1935 med posteksp. Rolf Albretsen som midlt. styrer.
Albretsen fungerte også under sykdom fra 24.10.1938 og inntil videre. Nilsen sluttet 11.10.1944 og Albretsen styrte under ledighet. Postflm.II Olaf Granjord 1.6.1946 (f. 1889), tiltr. 1.8.1946 med Albretsen som midlt. styrer. Albretsen styrte også under sykdom fra 20.6.1952. Granjord sluttet 20.6.1955.
Postflm. Rolf Albretsen 1.10.1955 (f. 1897).
Postm. Petter Sophus Johannesen 1.2.1965 (f. 1897).
Avd.sjef Arne Magdalon Holen 1.8.1968 (f. 1919).
Avd.sjef II Oskar Lundtveit 1.5.1974 (f. 1924).
Poststyrer Arne Kjær vikar 1.2.1989 (f. 1955).
Postkass. Jan Johannessen vikar 1.3.1990, tilsatt 1.5.1991.
Postm. Elin Holm Andresen 1.5.1998.

Noen kjente årlige postmesterlønnninger:

1715 1760 1766 1840 1849 1875 1878 1885
Rdl. 40 72 105
Spd. 140 250 600
Kr 2800 3300.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/06/1689 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/06/1689 ?
--Earliest time
01/06/1689
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441373

-Id
021166441373
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål