Erichstrup, Jens (1775 - 1826) [no]

Erichstrup, Jens (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/09/2020 11:23:55
01/10/2022 06:03:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0dc8a68e-d6d7-4a6a-874e-29da5b6cc9dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Erichstrup, Jens
Norwegian bokmål

First name
Jens
Norwegian bokmål

Last name
Erichstrup
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
10/11/1775 Skien (By) [no], ,

-Time
10/11/1775
-Place reference
Skien (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Death
18/08/1826 Stavanger (By) [no], ,

-Time
18/08/1826
-Place reference
Stavanger (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Som flere andre norske jurister tilbragte Erichstrup de første årene av yrkeslivet ved rentekammeret i København. I 1810 vendte han så hjem til Norge til stillingen som fogd på Lister

Av natur var Erichstrup rolig, og i tillegg hadde han en utbredt rettferdighetssans. På riksforsamlingen sluttet han seg til
unionspartiet, men deltok kun i liten grad i debattene. På samme måte engasjerte han seg for å hindre at bøndene ble pålagt for tunge økonomiske byrder uten selv å være noen typisk "bondepolitiker".

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål