Laxå bruk (Bruk) [sv]

Laxå bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Laxå Bruk bildades 1643 av Anders Boij och Anders Nilsson. De ville framställa järn av Tivedens malm, skog och vattentillgångar. Boij och Nilsson fick den 11 december 1643 sex års frihet från hammarskatten genom ett privilegiebrev från Axel Oxenstierna – formellt sett från Drottning Kristina. Detta var nämligen utfärdat ett år innan hon blev regent.

Fyra år efter att verksamheten startat, dog Anders Nilsson. Boij köpte änkans andel och fortsatte ensam att expandera verksamheten. 1668 gick äv...
Laxå Bruk bildades 1643 av Anders Boij och Anders Nilsson. De ville framställa järn av Tivedens malm, skog och vattentillgångar. Boij och Nilsson fick den 11 december 1643 sex års frihet från hammarskatten genom ett privilegiebrev från Axel Oxenstierna – formellt sett från Drottning Kristina. Detta var nämligen utfärdat ett år innan hon blev regent.

Fyra år efter att verksamheten startat, dog Anders Nilsson. Boij köpte änkans andel och fortsatte ensam att expandera verksamheten. 1668 gick även Boij bort, varefter hans son Anton Boij tog över företaget.
1676 adlades Anton till von Boij av Karl XI på grund av den framgångsrika utvecklingen av bruket. Bruksorten genomgick omfattande expansioner under von Boij ledning. Han köpte även Lilla Lassåna och utvecklade jordbruket däromkring. Allt detta skulle leda till att han ekonomiskt var näst intill ruinerad.
Fram till 1872 ägdes bruket av flera namnkunniga släkter inom den svenska industrin.
1872 bildades så Laxå Bruks AB, ägare var släkterna Cassel och Bohnstedt. År 1900 övertog Carl Sahlin aktieinnehavet, samma år som han tillträdde som disponent över bruket.

Järnframställning hade hela tiden varit den huvudsakliga produktionen. Men under 1900-talet övergick man till att framställa stålsand och stenbaserad mineralull.

2005 gick Laxå Bruk i konkurs på grund av dålig lönsamhet. Företagsgruppen Laxab köpte då bruket.
Formpressning av mineralull samt fibrer för asfaltering är några av de produktionsområden som bruket idag ägnar sig åt. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/01/2019 14:33:54
07/12/2019 01:33:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0dc54a6d-c628-4942-86dc-dd5a586de247 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Laxå bruk
Swedish

Description
Laxå Bruk bildades 1643 av Anders Boij och Anders Nilsson. De ville framställa järn av Tivedens malm, skog och vattentillgångar. Boij och Nilsson fick den 11 december 1643 sex års frihet från hammarskatten genom ett privilegiebrev från Axel Oxenstierna – formellt sett från Drottning Kristina. Detta var nämligen utfärdat ett år innan hon blev regent.

Fyra år efter att verksamheten startat, dog Anders Nilsson. Boij köpte änkans andel och fortsatte ensam att expandera verksamheten. 1668 gick även Boij bort, varefter hans son Anton Boij tog över företaget.
1676 adlades Anton till von Boij av Karl XI på grund av den framgångsrika utvecklingen av bruket. Bruksorten genomgick omfattande expansioner under von Boij ledning. Han köpte även Lilla Lassåna och utvecklade jordbruket däromkring. Allt detta skulle leda till att han ekonomiskt var näst intill ruinerad.
Fram till 1872 ägdes bruket av flera namnkunniga släkter inom den svenska industrin.
1872 bildades så Laxå Bruks AB, ägare var släkterna Cassel och Bohnstedt. År 1900 övertog Carl Sahlin aktieinnehavet, samma år som han tillträdde som disponent över bruket.

Järnframställning hade hela tiden varit den huvudsakliga produktionen. Men under 1900-talet övergick man till att framställa stålsand och stenbaserad mineralull.

2005 gick Laxå Bruk i konkurs på grund av dålig lönsamhet. Företagsgruppen Laxab köpte då bruket.
Formpressning av mineralull samt fibrer för asfaltering är några av de produktionsområden som bruket idag ägnar sig åt.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
-Time
1643
-Place reference
--Place
Type
Swedish

Coordinates
58.94649, 14.61984, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.94649
-Longitude (Easting)
14.61984
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-222-233)
Swedish

DigitaltMuseum
021167028763
-Id
021167028763
-System
DigitaltMuseum