Friis, Jens Andreas (1821 - 1896) [no]

Friis, Jens Andreas (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/05/2023 15:32:18
02/12/2023 00:06:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0db04203-086a-41d4-821d-0fb12e56f110 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Friis, Jens Andreas
Norwegian bokmål

First name
Jens Andreas
Norwegian bokmål

Last name
Friis
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1821

-Time
1821
Death
1896

-Time
1896
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 02.05.1821 - 16.02.1896
Født i Sogndal, Sogn. Sønn av sogneprest Søren Hjelm F. (1781-1856) og Charlotte Lovise Cammermeyer (1789-1868). Cand. theol.. Ble professor i "lappisk og finsk" i 1866. Forfatter og fotograf (skrev bl.a. klassikeren "Lajla".) Fotograferte bl. a. i Tromsø og Sør-Varanger i 1867. Etter det som vites er det han som tok de første fotografier i Sør-Varanger kommune. Scarlett anvendte endel av hans samebilder til lysbilder. I 1867 reiste han også rundt på Nordkalotten, bl. a. på Kolahalvøya, og skrev en bok om reisen samt tok en rekke bilder. Et album med hans bilder som var en gave til A. Mechelin i Helsingfors i 1868 finnes i de etnografiske samlingene i Museiverket i Helsingfors. Han fulgte Oscar II's reise i Nordland og Finnmark i 1873, og fotograferte også denne gang, bl.a. i Grense Jakobselv. Bildene ble brukt som forlegg til tresnitt i boken om reisen.

Virkested:
1867: Sør-Varanger
1867: Tromsø
1860-1880: Nord-Norge

Norwegian bokmål

Child Of
Occupation
-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
697

-Id
697
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005941

-Id
021036005941
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål