open-circular warp

Other languages: møtende varp for rundvev (norwegian bokmål), mötande varp (swedish), rengasloimi (finnish), mødende trend for rundvæv (danish), víxlvafin uppistaða (icelandic), chaîne à extrémités jointives (french)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Varp som lägges upp direkt på vävredskapet kring två eller tre bommar. Efter ett varv vänder tråden kring en spänd tråd (ev. en käpp) och går samma väg tillbaka. Varpen drages runt bommarna allteftersom vävningen fortgår. Hela vävbanan formar en sluten ring. Drages tråden, kring vilken varptrådarna vänt, ur den färdiga väven, har denna vid vävningen avslutade stadkanter vid alla fyra sidorna. Jfr Rundväv, Spiralvarp [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:32:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0d1deee8-2fa3-4afb-a209-b64b9da0a05a | RDF/XML | JSON-LD
Label
open-circular warp
English

møtende varp for rundvev
Norwegian bokmål

mötande varp
Swedish

rengasloimi
Finnish

mødende trend for rundvæv
Danish

víxlvafin uppistaða
Icelandic

chaîne à extrémités jointives
French

Description
Varp som lägges upp direkt på vävredskapet kring två eller tre bommar. Efter ett varv vänder tråden kring en spänd tråd (ev. en käpp) och går samma väg tillbaka. Varpen drages runt bommarna allteftersom vävningen fortgår. Hela vävbanan formar en sluten ring. Drages tråden, kring vilken varptrådarna vänt, ur den färdiga väven, har denna vid vävningen avslutade stadkanter vid alla fyra sidorna. Jfr Rundväv, Spiralvarp
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish