Wickstrøm, Johan Jørgen Broch (1855 - 1897) [no]

Wickstrøm, Johan Jørgen Broch (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/10/2020 17:01:48
14/05/2022 04:46:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0cdb2fb3-d7c1-4cac-b56c-8c04f7dc1db0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wickstrøm, Johan Jørgen Broch
Norwegian bokmål

First name
Johan Jørgen Broch
Norwegian bokmål

Last name
Wickstrøm
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1855

-Time
1855
Death
1897

-Time
1897
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 01.09.1855 i Tromsø, død 12.09.1897 på Rotvold asyl. Sønn av fotograf Johan Erik Wickstrøm. Wickstrøm bodde i følge folketellingen 1875 i Tromsø.Fotograferte bl.a. Fridtjof Nansen i Vardø i 1896. Atelieret ble overtatt av Karl M. Degermark, som kalte seg "Wickstrøms Efterf.", men han døde allerede i 1898. Enken etter Johan Jørgen Broch Wickstrøm drev så forretningen videre i en periode. Degermark var gift med Marie Wickstrøm, søster til Johan Jørgen Broch Wickstrøm. I følge Kristian Austad, etterkommer av slekten Wickstrøm fra Tromsø, deltok Wickstrøm ved utstillingen "Den almindelige udstilling" for Tromsø Stift, ca. 1894.

Virkested:
1875-0000 Hammerfest
1885-0000 Tromsø, Vestregade 389
1890-årene, Vardø (?)

Norwegian bokmål

Child Of
Sibling of
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Kristian Austad, etterkommer av slekten Wickstrøm fra Tromsø, 2001
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3028

-Id
3028
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009300

-Id
021036009300
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål