Fish farming Place holder

Akvakultur (norwegian bokmål), Akvakultur (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:24
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/akvakultur
Label
Fish farming
English

Akvakultur
Norwegian bokmål

Akvakultur
Norwegian nynorsk

Not used label
Fiskeoppdrett
Norwegian bokmål

Havbruk
Norwegian nynorsk

Havbruk
Norwegian bokmål

Oppdrettsnæring
Norwegian nynorsk

Oppdrettsnæring
Norwegian bokmål

Skaldyroppdrett
Norwegian nynorsk

Skalldyroppdrett
Norwegian bokmål

Fiskeoppdrett
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Oppaling (oppdretting) av fisk eller skaldyr for sal, vanlegvis for å bli brukt som mat.
Norwegian nynorsk