Jevnaker kirke (Kirke) [no]

Other languages: Jevnaker kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0c1d1f70-2160-4db6-8bbb-96262be46c41 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Jevnaker kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1834
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Jevnaker (Kommune) [no], Øvre Vangsvei 11, 3520 [no], Jevnaker sokn (04070601), Ringerike prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Øvre Vangsvei 11, 3520
Norwegian bokmål

-Place (text)
Jevnaker sokn (04070601), Ringerike prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3053-140/45
Norwegian bokmål
Geodata
60.2577, 10.43441, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.2577
-Longitude (Easting)
10.43441
-Precision
5
Events
-Timespan
1834
--Earliest time
1834
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
053200101

-Id
053200101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1442

-Id
1442
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84736-2

-Id
84736-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
157257285

-Id
157257285
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3053-140/45
-Id
3053-140/45
-System
Gnr Bnr