Sirén, Osvald (1879 - 1966) [sv]

Sirén, Osvald (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Finländsk-svensk konsthistoriker , professor i konsthistoria vid Stockholms högskola 1908-23, föreståndare för måleri- och skulpturavdelningen vid Nationalmuseum i Stockholm 1926-44. Efter flera arbeten om svensk och italiensk konst blev S. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/04/2021 08:49:53
03/12/2022 04:39:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0bdd2184-4520-4f16-8653-43e005043385 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sirén, Osvald
Swedish

First name
Osvald
Swedish

Last name
Sirén
Swedish

Title
professor Stockholm

-Title
professor Stockholm
Swedish
Description
Finländsk-svensk konsthistoriker , professor i konsthistoria vid Stockholms högskola 1908-23, föreståndare för måleri- och skulpturavdelningen vid Nationalmuseum i Stockholm 1926-44. Efter flera arbeten om svensk och italiensk konst blev S.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1879

-Time
1879
Death
1966

-Time
1966
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Finländsk-svensk konsthistoriker , professor i konsthistoria vid Stockholms högskola 1908-23, föreståndare för måleri- och skulpturavdelningen vid Nationalmuseum i Stockholm 1926-44. Efter flera arbeten om svensk och italiensk konst blev S. internationellt känd som expert på kinesisk konst. Till S:s viktigaste arbeten hör "Kinas trädgårdar" (1949-50) och "Chinese Painting" (1956-58). /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1072863

-Id
1072863
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462085
-Id
021037462085
-System
DigitaltMuseum